Phần mềm quản lý mua bán hàng Nasco sales

GÓI CƠ BẢN

Dành cho những mô hình kinh doanh nhỏ, cho cửa hàng và doanh nghiệp mới bắt đầu.

1.825.000đ/năm

Chỉ có 5.000đ/ngày

Cài đặt trên 1 máy tính

Mô hình hoạt động server - client, backup tự động, phân quyền từng user.
Quản lý danh mục (Nhân viên, đối tác, mặt hàng, loại hàng...).
Quản lý hàng hoá mua vào, bán ra, hoá đơn mua vào, phát hành hoá đơn điện tử, bán ra, quản lý kho, cảnh báo âm kho.
Quản lý công nợ, thu, chi, tiền mặt, tiền gửi.
Hệ thống báo cáo mua vào, bán ra, thuế đầu vào, đầu ra, nhập xuất tồn, công nợ mua, công nợ bán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, tính lợi nhuận.

Dùng thử miễn phí

GÓI CHUYÊN DÙNG

Dành cho những mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, cho cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh lâu năm

2.920.000đ/năm

Chỉ có 8.000đ/ngày

Thêm 1 máy tính: 100.000đ/tháng

Mô hình hoạt động server - client, backup tự động, phân quyền từng user.
Quản lý danh mục (Nhân viên, đối tác, mặt hàng, loại hàng...).
Quản lý hàng hoá mua vào, bán ra, hoá đơn mua vào, phát hành hoá đơn điện tử, bán ra, quản lý kho, cảnh báo âm kho.
Quản lý công nợ, thu, chi, tiền mặt, tiền gửi.
Hệ thống báo cáo mua vào, bán ra, thuế đầu vào, đầu ra, nhập xuất tồn, công nợ mua, công nợ bán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, tính lợi nhuận.

Dùng thử miễn phí
Phần mềm khám bệnh siêu âm, nọi soi Nasco sonic

NASCO SONIC

Dành cho phòng khám ngoài giờ khám bệnh, siêu âm, nọi soi.

720.000đ/năm

Chi phí chưa đến 2.000đ/ngày

Cài đặt trên 1 máy tính

Kết nối trực tiếp với máy siêu âm, nọi soi, lấy hình trực tiếp.
Tiếp nhận và quản lý thông tin bệnh nhân, chức năng thông minh nhận dạng giới tính và hỗ trợ nhập địa chỉ theo tên viết tắt của địa phương.
Chức năng tìm kiếm bệnh nhân khi khám lần 2 hoặc tái khám, hỗ trợ cho bác sĩ xem được lịch sử khám bệnh, chọn và tiến hành khám, siêu âm, nọi soi không cần nhập lại thông tin.
Siêu âm, nọi soi, hình ảnh lấy trực tiếp từ máy lên phần mềm, thuận tiện cho việc quan sát.
báo cáo, thống kê lượt bệnh nhân khám trong ngày hoặc theo thời gian cụ thể.

Dùng thử miễn phí